CORONAVIRUS Update 02-05-2020

We zijn super blij met het feit dat we weer kunnen gaan opschalen, hoe we dat gaan doen volgt in onderstaand bericht welke op basis van het nieuwe stroomdiagram van het KNGF is gevormd:

Toelichting:

 • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
 • De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
 • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
 • .
  Bovenstaande punten zijn de uitgangspunten van de nieuwe richtlijn, dat betekend dus dat we in principe de meeste patiënten weer kunnen verwelkomen in de praktijk. Hier onder vallen ook de “risicovolle” mensen:

  Ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig verloop en mensen ≥18 jaar met:

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
 • Chronische hartaandoeningen.
 • Diabetes mellitus.
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
 • Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie
 • .
  Uitzonderingen zijn:

 • Mensen met verschijnselen van Covid-19; is hier behandeling noodzakelijk, dan aan huis met gebruik van PBM!
 • Groepen; deze liggen sowieso tot 20-05-2020 stil.
 • .
  Voor de patiënten die op de praktijk komen voor een afspraak:

 • neem uw eigen badlaken mee.
 • gelieve 5 min. Voor aanvang van uw afspraak zich te melden.
 • indien mogelijk geen extra personen meenemen naar binnen.
 • Verder zijn onze praktijken ingericht volgens de hygiënevoorschriften van het KNGF. We proberen zoveel mogelijk de 1,5m afstand te creëren.

  Mochten u hier vragen over hebben neemt u dan gerust contact op met onze praktijk, 0541-662266.

  Team Fysiopraktijk Berghuizen
  .
  .
  .
  .
  .
  ——————————————————————————————————————————————————-

  CORONAVIRUS Update 02-04-2020

  Beste Cliënten van Fysiopraktijk Berghuizen,

  De Minister-president Rutte heeft deze week bekend gemaakt dat de Corona maatregelingen worden verlengd t/m 28 april. Ook onze praktijken moeten tot die tijd gesloten blijven voor individuele behandelingen en groepslessen. Alleen de medisch noodzakelijke behandelingen in overeenstemming met arts of medisch specialist mogen doorgaan.

  We houden de patiënten op de hoogte, er zijn namelijk ook mogelijkheden om te beeldbellen of trainingsschema’s toegestuurd te krijgen. Mocht u meer informatie hierover willen bemachtigen kunt u altijd de praktijk bellen op 0541-662266.

  Telefonisch blijven we op werkdagen van 8.00 tm 17.00 uur bereikbaar.

  We houden contact…

  Team Fysiopraktijk Berghuizen
  .
  .
  .
  .
  .
  ——————————————————————————————————————————————————-

  CORONAVIRUS Update 15-03-2020

  Beste Cliënten van Fysiopraktijk Berghuizen,

  Zoals velen van jullie wellicht hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van vanavond 23-03-2020 zijn de maatregelen rondom het corona virus verder aangescherpt.
  Zoals gemeld heeft deze aanscherping nu ook gevolgen voor de paramedische beroepen waaronder ook de fysiotherapie valt. Vanavond is bekend geworden dat toegankelijkheid van de fysiotherapie verder is aangescherpt.

  Concreet betekent dit het volgende:

 • Wij kunnen u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te begeleiden in de komende periode.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen we u ook op de praktijk behandelen na overleg met de huisarts of specialist. Hiervoor dient er bepaald te worden dat begeleiding in de praktijk noodzakelijk is door de arts/specialist. Alleen als u geen van de symptomen heeft die zijn afgegeven door het RIVM mogen wij u met inachtneming van de 1.5 meter regel begeleiden. Ook hierbij zal dus de voorkeur uitgaan naar begeleiding op afstand middels beeldbellen/telefonisch consult.
 • Heeft u symptomen van de corona dan kunnen wij op dit moment niet hands on behandelen (direct patiënten contact). Hiervoor moet een praktijk voldoen aan vergaande veiligheidseisen. We kunnen u wel op afstand voorzien van adviezen middels beeldbellen/telefonische consult.

  Wij betreuren het besluit maar dragen graag bij aan het onder controle krijgen van dit virus zoals ingezet door de overheid.

 • Wij zullen met alle cliënten die bij ons in behandeling zijn persoonlijk contact opnemen om de verdere begeleiding mogelijkheden te bespreken . Wij gaan met ons team ons uiterste best voor u doen om in in deze moeilijke op een passende manier te begeleiden op afstand.

  We houden contact…

  Team Fysiopraktijk Berghuizen